Uw bijdrage

U kunt de Stichting Een gift voor GIST op verschillende manieren ondersteunen:

Donaties
Iedere bijdrage is welkom! U kunt uw gift overmaken op rekening NL80ABNA0451402588 ten name van de Stichting Een gift voor GIST te Zoetermeer.

Sponsoring
Bedrijven en organisaties die de Stichting willen ondersteunen, kunnen contact opnemen via het secretariaat.

Zelf iets organiseren?
Zoekt uw sportclub, vereniging of (service)organisatie een goed doel voor een van uw evenementen of activiteiten? Denk dan eens aan de Stichting Een gift voor GIST!

Vrijwilliger worden?
Wilt u zich inzetten voor de Stichting Een gift voor GIST door te helpen bij evenementen?
Neem dan contact op via het secretariaat.

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!