Meer over GIST

Geld inzamelen voor verder onderzoek naar de ongrijpbare kankersoort GIST. Dát is de doelstelling van de Stichting Een gift voor GIST. Het onderzoek moet gericht zijn op behandelingen of medicijnen die de overlevingskansen van GIST-patiënten vergroten.

GIST staat voor Gastro Intestinale Stroma Tumor. Het is een zeldzame vorm van kanker, die nog niet zo lang bekend is. GIST treft jaarlijks 200 tot 300 nieuwe patiënten in Nederland.

Er zijn nog niet veel mogelijkheden om uitgezaaide of locaal voortgeschreden GIST te behandelen. De diagnose wordt vaak pas in een laat stadium gesteld. In veel gevallen is de tumor dan te groot geworden of al uitgezaaid, zodat deze niet meer operatief verwijderd kan worden. Ook chemotherapie blijkt niet succesvol tegen GIST ingezet te kunnen worden.

Er is wel – sinds 2002 – een medicijn dat remmend werkt op het ontstaan van GIST- kankercellen, maar dat helpt bij de ene patiënt wel, en bij de andere niet. En bij sommige patiënten lijkt het medicijn in eerste instantie aan te slaan, maar dan stopt de werking ineens.