Disclaimer & Privacy

 

Disclaimer
De inhoud van de website van de Stichting Een gift voor GIST is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Alle informatie op de site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mocht op de website desondanks onjuiste, onvolledige of niet-actuele informatie staan, dan sluit de Stichting Een gift voor GIST elke aansprakelijkheid daarvoor uit.

De website van de Stichting bevat links en verwijzingen naar websites van derden. De Stichting is niet verantwoordelijk voor het functioneren en de inhoud van die sites, en sluit dan ook nadrukkelijk elke aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Webprivacy
Het uitgangspunt is dat de Stichting Een gift voor GIST de privacy van alle bezoekers van de website respecteert.

Persoonsgegevens
Op deze site kunnen formulieren staan die per post en/of digitaal ingestuurd kunnen worden. De hierin door u vermelde persoonlijke gegevens worden gebruikt om u op de juiste manier van dienst te kunnen zijn (verwerking van uw donaties, toezending van informatie, etc.). Uw gegevens kunnen worden opgenomen en/of verwerkt in een of meer gegevensbestanden. De Stichting houdt zich daarbij aan de voorschriften die gelden volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Zie ook het privacy-reglement.

Analyse- en statistiekgegevens
Om inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers deze website gebruiken, kan de Stichting gebruik maken van analyseprogramma’s. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens van de bezoeker geregistreerd.

Privacy-reglement
Alle persoonlijke gegevens van de websitebezoekers en van donateurs, begunstigers, sponsoren en andere betrokkenen worden – in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens – met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt.

De Stichting Een gift voor GIST gebruikt de persoonsgegevens voor het uitvoeren van haar diensten en werkzaamheden in het kader van fondsenwerving. Naam-, adres- en bankgegevens worden gebruikt voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld het kunnen toezenden van informatiemateriaal en/of het verwerken van donaties en giften. Alle verkregen informatie wordt opgenomen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand.

De Stichting Een gift voor GIST gebruikt de gegevens uitsluitend voor haar eigen doel. Zij stelt de gegevens niet ter beschikking van derden.

Desgewenst kunt u inzage verkrijgen in de persoonsgegevens die de Stichting van u heeft opgenomen, en/of kunt u deze laten corrigeren of laten verwijderen. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk te worden gestuurd aan de verantwoordelijke voor deze gegevens:
Stichting Een gift voor GIST
Secretariaat: Algengroen 5
2718 GN  Zoetermeer

De Stichting Een gift voor GIST behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy-reglement. Op de website staat steeds de meest recente versie van het reglement gepubliceerd.