Agenda

De Stichting Een gift voor GIST is opgericht door nabestaanden van een GIST-patient.

De Stichting hoopt sponsors en donateurs bereid te vinden om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek naar GIST. De Stichting organiseert regelmatig evenementen en acties om geld in te zamelen.

De bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting doen hun werkzaamheden zonder enige vergoeding; alle giften en bijdragen worden dus vrijwel geheel besteed aan de projecten. De beheer- en administratiekosten van de Stichting worden zo laag mogelijk gehouden.

Klik hier voor de statuten van de Stichting.